Sonda

Czy zerwał Ci się kiedyś łańcuszek?

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Regulamin Sklepu NaDhi.pl

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

NaDhi.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy NaDhi.pl [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest jednoosobowa Firma NaDhi Ida Batog z siedzibą na ulicy Hauptstr. 14 , 74538 Rosengarten, DE, NIP: DE312340538, tel. +491729272581, adres email: info@nadhi.pl.

Zezwolenie na prowadzenie wyżej wymienionej działalności gospodarczej zostało wydane przez Urząd Powiatowy miasta Schwäbisch Hall (Ordnungsamt), zgodnie z § 38 ustęp 1 ustawy GeO obowiązującej na terenie Niemiec.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami netto = brutto.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać po uprzedniej rejestracji konta Klienta w Sklepie i zalogowaniu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia przez email. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy: Koszt dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. Towar pozostaje własnością Właściciela Sklepu do chwili zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej DHL.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub konto PayPal, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy na podstawie:

- polskiej Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., oraz

- § 356 niemieckiej ustawy BGB.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą emailową, poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy oświadczenie Klienta przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, w terminie do 10 (dziesięć) dni od złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy.

4. Właściciel Sklepu zwraca Klientowi zapłaconą kwotę po otrzymaniu zwrotu towaru w nienaruszonym stanie.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawach, o których mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadku towaru o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną, tzn. produktów na wymiar.

6. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy:

 

 Imię i nazwisko konsumenta:

.............................................................

Adres zamieszkania:

.............................................................

.............................................................

                                                                                                                                 NaDhi Ida Batog

                                                                                                                                 Hauptstraße 14

                                                                                                                                 D-74523 Rosengarten

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 Oświadczam, że odstępuję od umowy zakupu następujących produktów:

 

...................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

(*) zamówionych / dostarczonych dnia ............................................... .

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych)

na konto bankowe:

IBAN ................................................................................ BIC ..................................................

 

 

..............................................................

data i podpis Konsumenta

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych przy rejestracji uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów informacyjno- promocyjnych, w tym newslettera.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym wszelkich plików, w tym zdjęć i opisów towarów) bez uzyskania zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

§10

Podstawy prawne Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin jak i działalność Sklepu stosują prawo konsumenckie obowiązujące na terenie Niemiec z korzyścią dla polskiego Klienta.

2. W razie sporów konsumenckich, Klient może skorzystać z platformy ODR.

 

 

Zaloguj się

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

NaDhi Ida Batog, Hauptstraße 14, D-74523 Rosengarten

Steuer-IdNr. DE312340538

info@nadhi.pl +49/1729272581

Genehmigung nach § 38 Abs. 1 GeO durch das Landratsamt Schwäbisch Hall (Ordnungsamt), www.lrasha.de

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej zostało wydane przez Urząd Powiatowy miasta Schwäbisch Hall (Ordnungsamt) www.lrasha.de, zgodnie z § 38 ustęp 1 ustawy GeO obowiązującej na terenie Niemiec.

Sklep internetowy od home.pl